top of page
Image by Stormseeker

Sanering

SANERING

Sanering är oftast den typ av uppdrag där saneringsbehovet uppkommit efter dödsfall, djur, olyckor, sopor, avföring, misär, eller andra typer av osanitära förhållanden. Ibland kan behovet även uppstå i samband med samlande/hoarding, då en person till exempel lever med gamla matrester, avföring, kroppsvätskor, lukter eller dylikt.

Många gånger handlar det om situationer då man av olika anledningar inte har haft möjlighet att städa eller kasta föremål under en längre period. Det är väldigt vanligt att närstående, hyresvärdar eller föreningar kontaktar oss för att få hjälp med att tömma boendet. Oftast finns en risk för vräkning eftersom situationen kan ha skapat sanitär olägenhet, ohyra eller brandrisk. Därav krävs ofta en total tömning av bostaden, vartefter saneringen genomförs.

Självklart tar vi hänsyn till värdesaker, arbetar diskret och värnar om tystnadsplikten. Då det ofta finns smittrisk och fara för stick- eller skärsår under uppdragets utförande är vi ytterst noga säkerheten och vår personal är utbildad och har utrustning för att minimera dessa risker.

tobbe.jpg

Förfrågan sanering

Skicka in en kostnadsfri förfrågan. Vi återkommer inom 24 timmar (måndag-fredag). 

Ibland hamnar våra svar i din skräpkorg i mailen. Kolla även där om du inte fått svar i tid. Ni kan också maila direkt till 
info@kixon.se eller ringa på telefon 0581-660 298.

bottom of page