top of page
Upp med händerna

Auktoriserat serviceföretag

auktoriserat-städföretag-Kixon.jpg

Det innebär att Kixon AB är godkänt av branschorganisationen Almega.

Auktorisationen är skapad för att stärka branschens rykte och anseende genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden. De auktoriserade företagen förnyar årligen sin auktorisation och garanterar därigenom en hög tillförlitlighet.

För auktorisation krävs bl a att företaget:

  • har F­-skattsedel och är registrerad i moms­ och arbetsgivaravgiftsregistret

  • inte har någon skatteskuld hos kronofogdemyndigheten

  • har tillstyrkt revisionsberättelse registrerad hos Bolagsverket

  • är medlem i Almega och följer aktuellt kollektivavtal för sina medarbetare

  • ger alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal

  • följer Almega Serviceföretagens Allmänna Kontraktsvillkor eller motsvarande

  • har ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna Kontraktsvillkoren anger

  • följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer

  • har dokumenterat miljöledningssystem eller är miljöcertifierat

  • har synlig ServiceID eller ID06 på sina medarbetare

auktoriserat-serviceforetag-700x262.png

Kixon AB kan sedan i Mars 2022 titulera sig som ett Auktoriserat Serviceföretag!

bottom of page