OM ID06

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.
 
ID06 innebär i korthet att:

 • uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen.
   

 • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation
   

 • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl. 
   

 • Uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket
   

 • Uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation.
   

 • Uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig.
   

 • Uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.


ID-06 LEGITIMATION

ID06 - Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen

HUVUDKONTOR:

LOKALKONTOR:

TELEFON:

E-POST:

KONTAKTA OSS DIREKT!

Kixon AB

Norrtullsgatan 15

711 30 LINDESBERG

Kixon AB
Pilängens företagcenter

Transportgatan 4

702 27 ÖREBRO

rating (1).png

HÄR FINNS VI:

Lindesberg, Örebro, Fellingsbro, Frövi, Nora, Kopparberg, Storå, Stora Mellösa, Odensbacken med omnejd.

© 2020 Hemsidan är skapad av Kanebo Webdesign

www.kanebowebdesign.com

kixon-20-år-guld.jpg